Gdańskie Okienka Przedszkolne - GOP 2009-2010
10.03.2009.

Są to alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Każdy ośrodek GOP stanowi grupę różnowiekową, prowadzoną przez nauczyciela wspomaganego przez przeszkolonych rodziców.

Każdemu dziecku stwarza się możliwość funkcjonowania we własnym tempie. Wartością jest tutaj różnorodność - szczególnie cenna dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci stają się tolerancyjne, ponieważ na co dzień doświadczają, że każdy przedszkolak jest inny. Starsze służą młodszym radą i opiekują się nimi, młodsze - uczą się w naturalny sposób od starszych.

Zajęcia będą prowadzone przez 3 dni w tygodniu po 4 godziny – łącznie 12 godzin tygodniowo. Liczba dzieci w grupie nie przekroczy 15 (pozwala to na osobiste i bliskie relacje z dziećmi, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w rozwiązywaniu problemów).   

Planujemy utworzenie 6-ciu alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, po 3 w terminach: 01.03.2009r.-31.12.2010r. i 01.09.2009r.-31.12.2010 r.          

Rodzice będą pełnili dyżury rotacyjne w charakterze asystentów nauczycieli. Przewidujemy również udział wolontariatu studenckiego, systemu praktyk, staży.

Dodatkowo zapewnione będą: badania psychologiczne, logopedyczne, terapia logopedyczna.
 

Szkoła dla Rodziców:

  • trenerzy FIO - 5h:  przygotuje rodziców do pełnienia roli asystentów nauczycieli
  • trenerzy P P-P6 -  20h: wyposaży rodziców w wiedzę i umiejętności wychowawcze
  • dodatkowo: rodzice otrzymają wsparcie w postaci systematycznych konsultacji specjalistów P P-P6.
  • Zdobyte umiejętności wychowawcze pozwolą im kontynuować pracę edukacyjną z dziećmi także w domu.
Zmieniony ( 12.12.2012. )