03.03.2009.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO OKIENKA PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Termin rekrutacji na dany rok określa koordynator projektu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły – siedziby GOP. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok.
 2. Rodzice wypełniają „kartę zgłoszenia dziecka do okienka przedszkolnego” i przekazują: na spotkaniu, w biurze projektu, w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem faxu, maila.
 3. Do GOP przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
 4. Pierwszeństwo mają dzieci z danej dzielnicy, z rodzin objętych pomocą społeczną, niepełnosprawne, dzieci pięcioletnie, rodzeństwa.
 5. Do GOP można przyjąć dzieci z sąsiednich dzielnic.
 6. Dwa tygodnie po zakończeniu terminu zgłoszeń, lista dzieci przyjętych do GOP będzie umieszczona na tablicy informacyjnej.  W ciągu roku rodzice będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.
 7. Rekrutacja rodziców do „Szkoły dla Rodziców” odbywa się równolegle z rekrutacją dzieci.
 8. Rodzice podpisują deklaracje:
  • aktywnego, systematycznego udziału w działalności GOP,
  • pełnienia roli asystentów nauczycieli (dyżury rotacyjne).

 

Karta zgłoszeniowa dziecka do Gdańskich okienek.  (w formacie .doc)

Deklaracja rodziców. (w formacie .doc)

 

Zmieniony ( 26.09.2012. )