Biuro GOP

   Wtorek:        13:00-17:00

   Czwartek    8:30-10:30 

   tel/fax: (58) 304-16-80 ;

                         513-620-982 


   Ul. Stryjewskiego 28
   Gdańsk-Stogi

Poczta

 gop.grykalowski@wp.pl

Prezentacja GOP SP 16 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
05.09.2009.
  Zapraszamy do szkoły podstawowej nr 16 w Gdańsku, która:

I. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

 • organizuje spotkania z policją i strażą miejską, z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz instytucjami wspomagającymi działalność szkoły,

 • dwa razy w tygodniu dzieci mają możliwość korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej,

 • realizuje program „Autochodzik” prowadzony przez Straż Miejską w klasach zerowych,

 • wyremontowana przestronna jadalnia i kuchnia oferują uczniom smaczne i zdrowe obiady,

 • stałe dyżury nauczycieli podczas przerw oraz sprowadzanie dzieci do szatni zapobiegają sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu dzieci,

 • oddzielne dla każdej klasy boksy w szatniach nie stwarzają konfliktów między uczniami

i zmniejszają ryzyko kradzieży ubrań,

 • osoby wchodzące na teren szkoły korzystają z domofonu oraz mają obowiązek wpisania się do zeszytu gości – zmniejsza to ryzyko pojawienia się osób niepowołanych,

II. Zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną

 • w szkole pracuje pedagog, psycholog i logopeda – w stałych godzinach,

 • systematyczna współpraca wychowawców klas i dyrekcji szkoły z pedagogiem,

psychologiem oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Strażą Miejską i Policją sprawia, że wszelkie problemy wychowawcze z uczniami są rozwiązywane na bieżąco,

III. Pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą

 • zapewnia dzieciom z klas 0 – III opiekę w świetlicy szkolnej, która ma do dyspozycji salę zabaw, salę cichą (do odrabiania lekcji) oraz salę komputerową,

 • organizuje dzieciom zajęcia w świelicy terapeutycznej „Tęcza”,

 • oferuje bezpłatne zajęcia przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w ramach „Okienka Przedszkolnego” - zorganizowane przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków,

IV. Dba o indywidualny rozwój każdego ucznia

 • bierze udział w programie: „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją (szkoła ubiega się

o certyfikat)

 • mobilizuje i przygotowuje zdolnych uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,

 • zapewnia rozwój sprawności fizycznej uczniów poprzez udział w działających kołach sportowych: m.in. Uczniowskim Klubie Sportowym „AJAS” /specjalizacja: zapasy

w stylu klasycznym/, oraz w sekcji piłki nożnej – w ramach GOKF, jak też udział

w Biegu Gdańszczan (zdobycie II miejsca pod względem ilości uczestników),

 • kieruje na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej uczniów, mających kłopoty w nauce bądź w zachowaniu,

 • stwarza możliwość poprawy wyników nauczania poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych oraz korekcyjno - kompensacyjnych,

 • dba o korygowanie wad postawy uczniów poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

 • realizuje programy: „Akademia Gdańskich Lwiątek” w klasach I, Program wychowawczy „Najlepszy Gospodarz Szkoły”, „Szkoła bez przemocy”, „Wolność oddechu”

V. Wyznaje zasadę: „Uczyć bawiąc – bawić ucząc”

 • umożliwia uczniom naukę samorządności już od pierwszej klasy poprzez udział w Małym Samorządzie Uczniowskim, a starszym w Samorządzie Uczniowskim klas IV – VI, gdzie dzieci uczestniczą od dwóch lat w programie „ Najlepszy Gospodarz Szkoły”,

 • organizuje wiele imprez i uroczystości szkolnych, takich jak np. pasowanie klas I, „Święto Ziemniaka”, „Dzień Sportu”, „Mam talent”, „Dzień Europejczyka”, „Święto Wiosny”, wieczory poetycko – muzyczne, „Święto Szkoły”, Dzień Humanistyczny, Dzień Przyrodniczy, Dzień Dziecka, zabawa andrzejkowa i karnawałowa, parady mikołajkowe, wigilie klasowe, jasełka,

 • umożliwia uczniom rozwój zdolności aktorskich i recytatorskich poprzez uczestnictwo

w działającym od 17 lat teatrzyku „Strofka” dla dzieci z klas I – III,

 • rozwija zainteresowania marynistyczne i żeglarskie uczniów w działającej Lidze Morskiej i Rzecznej,

 • zapewnia uczniom korzystanie z bogatego księgozbioru bibliotecznego,

VI. Pelni funkcję wychowawczą

 • zachęca uczniów do działań społecznych na rzecz ludzi potrzebujących pomocy: aktywny udział w corocznej akcji charytatywnej „Pola Nadziei” (akcja: „Żonkil”) oraz w akcji charytatywnej „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo”

 • propaguje działania prozdrowotne: udział uczniów klas I – III w akcji: „Wolność oddechu – Zapobiegaj astmie”

 • angażuje dzieci do działań proekologicznych: aktywny udział w akcji „Kasztanobranie”

zorganizowanej przez IKEA – zdobycie I miejsca w Gdańsku, oraz w akcji „Zakręcony problem”

 

 

VII. Dba o wszechstronny rozwój dzieci

 • zapewnia naukę języka angielskiego od klasy pierwszej, a od klasy IV kładzie nacisk na opanowanie dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego,

 • zapewnia naukę informatyki w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej,

 • współpracuje z Domem Kultury „Dworek Artura” na Oruni oraz ze Szkołą Muzyczną

I stopnia w Gdańsku Oruni,

 • dba o częste uczestnictwo uczniów w kulturze: wyjścia do teatru „Miniatura”, Teatru Muzycznego w Gdyni, do Opery Bałtyckiej, do Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, do kin i do muzeów.

 • organizuje wycieczki na terenie Trójmiasta oraz wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc w kraju,

 • organizuje letni i zimowy wypoczynek dla uczniów w Zakopanem,

w Osieku i na Helu.

VIII. Pozyskuje sponsorów do różnych inwestycji, przedsięwzięć i działań na rzecz uczniów

 • rozwijana jest stała współpraca z lokalnymi organizacjami, z samorządami, z oruńskimi parafiami,

 • pozyskiwani są sponsorzy do remontów szkoły, do zazielania terenów wokół niej, do organizowania szkolnych imprez,

 

Zmieniony ( 07.04.2010. )
 
Usługi informatyczne gdańskUsługi informatyczne trójmiastoTworzenie stron wwwTworzenie aplikacji